mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:" /> mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:" />

دریافت(جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داري))

جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داري)|دریافت|سی وای|39015590|دانلود جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داري) ,رشته جامعه شناسی , دانلود جزوه , جامعه شناسی روستایی ,منابع طبیعی : آبخیز داري , دانلود ,جزوه جامعه شناسی روستایی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , فروشگاه فایل
هم اکنون فایل با موضوع جزوه جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی : آبخیز داري) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ویژه کنکور سال 95مقدمه 1-1-

یکی از بارزترین
مشخصات زمان ما، تغییرات سریع است. دگرگونیهاي شگرف و مداوم فنـی ، صـنعتی،
کشـاورزي عصـرحاضر زمینه ارتباط و
اتکاء اقوام ، ملل و خلاصه اکثریت مردم جهان را فراهم نموده است. در گذشته اي نه
چندان دور

(

قرون 18 و 19 میلادي)
، اکثریت ساکنین کره زمین در سرزمین کشور خود تقریباً منطبق بر فرهنـگ خصـائص خـاص


اقتصادي ـ اجتماعی ـ
سیاسی ـ مذهبی ... زندگی می کردند ارتباط با دنیاي آن زمان ناچیز بود، در حالیکه
امروزه هـیچگروهی نمی تواند از
تأثیر هر آنچه در سایر نقاط جهان می گذرد بر کنار بماند1-2 تعریف جامعه شناسی

15
ـ ماکس وبر ( 1920 ـ Max Weber ( 1864 جامعه شناس معاصر آلمانی:


جامعه شناسی علمی است که قصد دارد با تشریح مفاهیم ذاتی رفتار اجتماعی، به
شناخت

آن برسـد و موفـق بـه
تبیـینجامعه شناسی روستایی علمی آن گردد
»16
ـ مارسل موس( Marcel Mauss ( 1950- 1872 جامعه شناس و مردم شناس فرانسوي: جامعه شناسی علمـی اسـت


که با نظري جامع،
پدیده ها ي اجتماعی کامل را مطالعه می کند
.

A.W Small ( 54 1926- 18 )
اسمال ودلوري و آلبیون ـ17


جامعه شناسی علمی است
که به بررسی کنشهاي متقابل اجتماعی می پردازد
.

18
ـ ژرژگورویچ George Gurvitch فرانسوي:


جامعه شناسی علمی است
که دیدگاههاي اجتماعی کامل وکلی را در همه سطوح و با در نظر گرفتن آن، گـروه
بنـدیهايکوچک و جامعه هاي
بزرگ را از نظر سیر تکوینی مورد بررسی قرار می دهد
..1-3 جامعه شناسی روستایی

قبل از آنکه جامعه
شناسی تعریف شود بهتر است تعاریفی چند از جامعه مشخص گردد
.

جامعه تعریف 1-3-1-

1
ـ ارسطو: جامعه را به
موجود زنده تشبیه می کند که قانون رشد، تولد، مرگ بر آن حکمفرماست
.

2
ـ منتسکیو : جامعه
عبارت است از گروههاي اجتماعی که بوسیله ، زمان و مکان محـدود و مشـخص مـی شـود و
ایـن


اجتماعات بدون پیروي
از یک حکومت قابل قبول و قوانین خاص نمی تواند وجود داشته باشد
.

3
ـ اگوست کنت : جامعه
از تمام افراد زنده و همچنین از تمام کسانیکه از این جهان رفته اند ولی با تأثیر
خـود در ذهـناخلاف خویش به حیات
ادامه می دهند تشکیل می یابد
.


4
ـ استاد مطهري:
مجموعه اي از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین به یکدیگر پیوند
خورده زندگی دستهجمعی دارند، جامعه را
تشکیل می دهند. بعبارت دیگرمجموعه اي از انسانها را که در جبر یـک سلسـله نیازهـا
و تحـت


نفوذ یک سلسله عقیده
ها، ایده ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترك غوطه ورند0-2 نکات
کلیدي


1
خطوط کلی سیاست هاي توسعه روستایی ایران با توجه به گزینش هاي انتخابی و منطقه
اي
:

1
ـ شناخت جامعه روستایی

2
ـ شبکه بندي حوزه هاي روستایی

3
ـ متنوع کردن فعالیتهاي غیر کشاورزي

4
ـ تنوع بخشیدن به فعالیتها و ایجاد مشاغل در شهرهاي کوچک

5
ـ تنظیم برنامه اي دقیق براي نواحی پیرامون شهرها (محدوده استحفاظی و خارج از
محدوده
)

6
ـ رسیدگی به نواحی حاشیه اي

7
ـ دگرگونی همه جانبه در بخش هاي مختلف سه گانه روستایی

بهره گیري از نهادهاي موجود -
مطالب دیگر:
📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شهرضا📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تیران و کرون📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمیرم سفلی📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آبدانان📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دره شهر📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دهلران📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایلام📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایوان📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهران📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیروان و چرداول📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالدران📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوکان📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خوی📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهاباد📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماکو📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان میاندواب📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نقده📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اشنویه📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پیرانشهر📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ارومیه📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سلماس📚شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سردشت📚تحقیق ماشین آلات ساختمانی ، بتونیر📚گزارش کارآموزی رشته مهندسی شیمی،صنعت خودروسازي📚دانلود گزارش کارآموزی رشته دامپروری ( گاوداری)