دریافت مبانی نظری بدکارکردی های جنسی

دریافت مبانی نظری هویت و هویت یابی

دریافت پاورپوینت با موضوع مديريت الكترونيكي روابط با مشتريان (e-CRM)

دریافت مبانی نظری روانشناسی شناختی نظریه‌ی عقلانی- عاطفی

دریافت پاورپوینت با موضوع تجزیه وتحلیل نسبت های مالی

دریافت مبانی نظری نقش بيان احساسات زوجين و سطح رضايت زناشويي

دریافت پاورپوینت با موضوع تئوریهای مدیریت پیشرفته

دریافت مبانی نظری دست برتری و ارتباط آن با توانایی های شناختی

دریافت پاورپوینت با موضوع مديريت زنجيره تأمين جهاني

دریافت مبانی نظری سلامت، تعریف سلامت از دیدگاههای مختلف، ابعاد سلامت، مدل های موجود در سلامت و عوامل موثر

پاورپوینت با موضوع بررسی رابطه ی طبیعت وساختمان

مبانی نظری اختلال سلوک و اختلالات رفتاری مخرب

پاورپوینت با موضوع مدیریت زنجیره تامین سبز

پاورپوینت با موضوع طراحی معماری نمونه های مشابه هتل

پاورپوینت با موضوع پياده‌سازي مديريت دانش

پاورپوینت با موضوع سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

پاورپوینت با موضوع مدیریت دانش در سازمان

نقشه های طراحی معماری مجتمع تجاری اداری تفریحی

مبانی نظری اختلال لجبازی-نافرمانی

پاورپوینت با موضوع مديريت اوقات فراغت و ورزشهای تفريحي

مبانی نظری اختلال نارسا توجه-فزون کنشی

پاورپوینت با موضوع خلاصه كتاب مديريت بر قلبها

پاورپوینت با موضوع مدیریت سازمان های پیچیده

پاورپوینت سازه های کابلی

پاورپوینت با موضوع MIS چیست ؟